Swiep creëert meer dan plezier!

Flexibiliteit of optimaal rekken in een vastgelegd kader

Je zit met een deadline op het werk. Maar door allerhande extra werkjes die je op je afgeschoven kreeg, zal je er niet in slagen die deadline te halen. Je stapt naar jouw teamverantoordelijke, legt het probleem uit en deze antwoordt: “dat is spijtig, we kunnen de deadline niet verschuiven.  trek je plan. Desnoods doe je nog maar wat overuren”

Je zit met een deadline op het werk. Maar door allerhande extra werkjes die je op je afgeschoven kreeg, zal er niet in slagen die deadline te halen. Je stapt naar jouw teamverantoordelijke, legt het probleem uit en deze antwoordt:” Hoe kan ik je helpen. Hoe ver sta je al? Misschien kan een collega bijspringen of kan ik je zelf helpen.”

Aan welke teamverantwoordelijke zou jij willen rapporteren? In welk team zullen de spelers het meest gemotiveerd zijn en het beste presteren? Welke teamverantwoordelijke zal de beste resultaten kunnen voorleggen? Daar hoeft je niet lang over na te denken: een teamverantwoordelijke die flexibel is, zoekt steeds naar de meest comfortabele oplossing voor zijn teamspelers zonder zijn of haar eigen doelstellingen uit het oog te verliezen. Een teamleader die enkel de doelstellingen voor ogen houdt en daar halsstarrig aan vasthoudt zal de motivatie en goodwill van zijn team verliezen.

Flexibiliteit is een competentie die werkgevers in werknemers als heel positief waarderen. Maar ook werknemers appreciëren deze eigenschap bij hun leidinggevenden. Flexibiliteit loont!

Wat houdt flexibiliteit in?

Flexibiliteit kan je omschrijven als: “Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen van anderen.” (http://www.encyclo.nl/) Hierbij blijft het natuurlijk belangrijk de vooropgestelde doelen niet uit het oog te verliezen. Dit maakt flexibel zijn soms moeilijk, want je moet optimaal kunnen rekken binnen een vastgelegd kader.

Om deze flexibiliteit te kunnen realiseren zijn er een aantal competenties waarover je moet beschikken. Als we het proces om tot een flexibele oplossing te komen analyseren, kunnen we volgende stappen herkennen: alertheid, acceptatie, kunnen loslaten, positiviteit, constructiviteit, creativiteit, snelheid.

  • Leef in het nu / Alertheid

Wie flexibel wil zijn, moet in de eerste plaats alert zijn. Wie zijn opmerkingsvermogen traint, heeft een beter zicht op de situatie en kan de verschillende ingrediënten beter plaatsen. Zo zal je er zelfs in slagen bepaalde zaken reeds te voorzien. Wil je je flexibiliteit vergroten, moet je leren in het nu te leven

  • Hoofd uit het zand / Acceptatie

Aanvaard de situatie zoals ze is. Steek je kop niet het zand. We hebben soms de neiging problemen te ontkennen, te minimaliseren of er vlug over te gaan: 'Als je wat harder werkt, lukt het wel,' maar daar zijn we niet echt mee verder geholpen. Dus haal je kop uit het zand, accepteer de feiten én de gevoelens die bij de betrokkenen leven.

  • Spring en kijk niet om / Loslaten

Aanvaarden is niet altijd makkelijk want hiervoor moet je vaak je eigen ideeën, agenda, doelstellingen opzij schuiven. Je waagt een sprong in het diepe en laat de controle los. Wie er in slaagt los te laten creëert nieuwe openingen en mogelijkheden. Loslaten betekent een een brug naar eennieuwe toekomst.

  • Infecteer je omgeving/ Positiviteit

Denk positief en handel positief. Toon de bereidheid om problemen op te lossen. Met een potje jammeren en klagen is niemand verder geholpen. Je maakt er de dingen niet alleen erger mee, maar je verpest de sfeer voor je onmiddellijke omgeving. Jouw positieve of negatieve houding infecteert je omgeving. In welke omgeving werk jij het liefst?

  • Bob de Bouwer /Constructiviteit

Eenmaal de situatie aanvaard en de bereidheid getoond om een oplossing te zoeken, is de volgende stap makkelijk: namelijk bouwen of constructief te werk gaan. Samen met je team, werknemer of werkgever heb je de bouwstenen in huis om tot een oplossing te komen. Nu is het enkel kwestie samen hieraan te bouwen.

  • Kom uit je doos / Creativiteit

Een stevige portie creativiteit is noodzakelijk om flexibel te kunnen zijn. Wie het vermogen heeft om de dingen anders aan te pakken of 'out of the box' te denken, komt snel tot constructieve oplossingen. Creativiteit en probleemoplossend denken gaan hier hand in hand.

  • Op automatische piloot / Snelheid

Een laatste en belangrijke factor is de snelheid waarmee je de voorgaande stappen toepast. Wie een langdurig proces nodig heeft om van de éne stap tot andere te komen, zal nauwelijks als flexibel worden ervaren. Wie er in slaagt de onderliggende competenties te automatiseren, zal snel en haast onbewust tot een flexibele oplossing komen

De improvisator als überflexibele

Flexibiliteit of de 6 onderliggende competenties kunnen getraind worden. Het zijn net deze vaardigheden die een improvisator traint in zijn opleiding. Ze zijn noodzakelijk om te improviseren, om op een podium te staan en onmiddellijk mee te gaan in de ideeën van je medespelers. Improvisators worden gedrild in alertheid, accepteren, positiviteit, constructiviteit, creativiteit en snelheid. En dit tot het een tweede natuur is.

Kan iedereen improviseren?

Iedereen kan leren improviseren en je hebt er geen acteerambitie voor nodig. Bij Applied Improvisation of Toegepaste Improvisatie gebruiken we improvisatie als trainingsmethode, zonder artistieke doeleinden. De typische improvisatie-oefeningen worden dan als tool gebruikt om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Dit off-stage gebruik van improvisatie wordt wereldwijd beoefend door trainers en coaches die zich verzamelen in het AIN (Applied Improvisation Network). Het is een methode die zijn vruchten afwerpt en in de US zelfs op het curriculum van Business schools voorkomt (zoals de Duke's Fuqua School of Business in Durham NC)

Train je personeel

Wil je in jouw bedrijf of organisatie gewapend zijn tegen de snelle veranderingen van onze wereld dan is het noodzakelijk jouw personeel te trainen in flexibiliteit. Het zal hen niet enkel helpen adequaat te reageren op onvoorziene omstandigheden, maar het zal ook de motivatie en algemene sfeer op de werkvloer verbeteren. Want wie flexibel is, handelt steeds vanuit een positieve en constructieve ingesteldheid.


Gepost op 29 jul 2014 - Flexibiliteit, People skills, Soft skills, Training, Toegepaste improvisatie


Vraag meteen je offerte aan!

×