Een extra pigment op uw event.

Positieve team Prik #1: Toon waardering

Positieve Team Prik #1: Toon Waardering


Als mensen hebben we allemaal behoeftes, deze zijn universeel. Eerst komen de primaire, biologische behoeftes zoals voedsel, drank, beschutting tegen warmte en koude. Maar snel daarop volgen een aantal sociale behoeftes, zoals de behoefte erbij te horen en de behoefte aan erkenning en waardering. (wil je meer hierover weten, de Pyramide van Maslow is een systeem waarin deze behoeftes beschreven worden en een volgorde krijgen, eerst moet aan de biologische behoeftes worden voldaan, dan komen de sociale behoeftes,..)

Ieder mens wil betekenisvol zijn, vandaar onze behoefte aan erkenning. Als we niet voldoende gewaardeerd worden in we zijn en wat we we doen, kan onze gezondheid daar onder leiden. Maar als we die waardering wel krijgen, betekent dat een boost voor ons zelfvertrouwen, voor onze motivatie en voor ons welbevinden en geluksgevoel.

Bedrijven, organisaties of teams waarin een waarderingscultuur heerst, zullen een groter samenhorigheidsgevoel hebben onder hun werknemers. Bovendien zijn mensen meer gemotiveerd om dat beetje extra te doen als ze regelmatig waardering krijgen. En uiteraard voelen mensen zich ook gelukkiger als ze weten dat hun inspanningen, hun talenten en wie ze zijn wordt geappreciëerd. Maar even goed als ook hun kleinere kantjes of hun problemen worden erkend en aanvaard.

Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, waardering tonen? Dat kan op veel manieren, maar belangrijk is wel dat het steeds oprecht is! Het kan aanvankelijk wat geforceerd voelen, maar dat is enkel omdat de gewoonte er (nog) niet is. Dus spring op die fiets en trappen maar! 

Waardering tonen kan door te luisteren naar de andere, je waardering uit te spreken, opdrachten te geven waarin je teamgenoot zijn unieke talenten kan inzetten, belonen, iets voor een ander doen, interesse tonen, voor een verrassing of attentie zorgen, benoem het als je blij bent dat je de andere ziet of deze iets doet dat je apprecieert,  een schouderklopje, schrijf een brief, onthou persoonlijke dingen (verjaardagen, verhuis, verbouwingen,...) en geef daar aandacht aan ...

Dit zijn allemaal zaken waar je zelf mee aan de slag kan. Kies die puntjes uit waarvan jij denkt dat je ze gemakkelijk kan implementeren. Hou eventueel een schemaatje bij waarin je kan aanvinken hoe vaak je iets gedaan hebt. 

Veel succes ermee!

Hulp nodig? Swiep begeleidt teams graag naar meer waardering, naar een positievere mindset en een vlotte samenwerking.  Contact


Gepost op 18 mar 2019 - Communicatie, Teams, Teamwerking, teambuilding


Vraag meteen je offerte aan!

×