Een extra pigment op uw event.

SD Worx Flextraject: Module 2

In de eerste module van het flextraject trainden we SD Worx teamleaders en payroll consulenten op alertheid en focus. In de tweede module gaan we aan de slag met ‘accepteren en loslaten’. Om een grotere flexibiliteit en een probleemoplossende attitude te realiseren zijn accepteren en loslaten essentiële vaardigheden. Wie zijn hoofd in het zand steekt en zijn eigen agenda, doelen of ideeën kost wat kost wil vasthouden, zal heel wat frustraties ervaren in situaties die om flexibiliteit vragen.

Bij de oefeningen bleek al snel dat accepteren en loslaten niet evident is. Zo moesten de deelnemers bijvoorbeeld in duo’s woord voor woord een verhaal vertellen. Je mag dus telkens maar één woord toevoegen aan het verhaal. Hierbij moet je constant je eigen ideeën loslaten en kan je onmogelijk het verhaal uitsturen in de richting die jij in gedachte had. Voor mensen die graag de controle houden vraagt dit soort van oefeningen een grote aanpassing.

Deelnemers kwamen al snel tot een aantal inzichten inzake hun eigen vermogen om te accepteren en los te laten. Dankzij dit inzicht kunnen ze bouwen aan een meer flexibele houding. Het verder trainen met improvisatie-oefeningen zal hen helpen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en te automatiseren.

Niet elke deelnemer kon onmiddellijk de link leggen met zijn of haar professionele bezigheden. en dat is logisch want bij toegepaste improvisatie of applied improvisationwerken we niet vanuit rollenspelen. We leggen de deelnemers geen realistische/fictieve situaties voor waarin ze scenario a, b of c kunnen toepassen. De oefeningen zijn er net op gericht om vaardigheden te automatiseren zodanig dat je niet meer hoeft na te denken over mogelijke scenario’s maar automatisch met een constructieve oplossing en vanuit een positieve attitude reageert.

Het was kortom een zeer intensieve training waarin ook veel en luid gelachen kon worden!

Een reactie:


Gepost op 06 mar 2014 - Flexibiliteit, Improvisatie, Soft skills


Vraag meteen je offerte aan!

×