Swiep creëert meer dan plezier!

Teamtraject CES-team: sessie 1

Het 10-delig teamtraject in het CES (Communicatie, Educatie, Sensibilisatie)-team van de Provincie Vlaams Brabant is gestart. Swiep heeft een nieuw teamtraject ontwikkeld dat hier getest wordt. Ook het CES-team is nieuw, het team werd samengesteld uit mensen van verschillende 'oude' teams. Ze streven bewust een horizontale structuur na waarbij men niet van bovenaf dirigeert, maar elkeen initiatieven neemt.

We gingen van start met een vragenlijst om de huidige situatie van het team in kaart te brengen: wat zijn de sterktes, de zwaktes, wat vinden de medewerkers belangrijk voor het goed functioneren van een team? Er werden ook parameters voorgelegd die de werkplek evalueren. Uit de quotering hiervan werd duidelijk dat het functioneren van een team heel verschillend wordt aangevoeld door de verschillende teamleden. Hieruit werd al snel duidelijk dat hoe een team functioneert door elke teamspeler heel anders wordt ervaren. 'Afwezigheid van conflict' bijvoorbeeld kreeg zowat elke score tussen 2 en 7 (op een schaal van 0 tot 8). Een groot verschil!

Op de vraag welke aspecten belangrijk zijn voor het goed functioneren van een team, kwamen vaak zaken naar voren als respect, vertrouwen en openheid. Nochtans quoteerde het team zich op deze aspecten niet altijd hoog. Daarentegen werden motivatie en diversiteit als grootste sterktes ingeschat.

De volgende weken gaan we aan de slag met 10 team-aspecten die Goran Ekvall gebruikt om een werkplek te evalueren op creativiteit, maar die evengoed iets zeggen over het algemene functioneren van een team. Deze aspecten zijn: uitdaging, vrijheid, ideeën versterken ('ja,en'-attitude), vertrouwen en openheid, dynamiek en levendigheid, speelsheid en humor, ruimte voor discussies, risico's mogen nemen, ideeëntijd en afwezigheid van conflict. Deze dimensies gaan we ontwikkelen of versterken vanuit toegepaste improvisatie.

Tijdens deze eerste sessie kwamen reeds veel werkpunten naar boven. Ik speel graag in op wat er uit de groep opborrelt; zo kan ik mijn het programma afstemmen op de specifieke noden van de groep. Het was dan ook een zeer inspirerende dag die mij als trainer goesting geeft om aan de slag te gaan en samen het team te zoeken hoe we zwaktes tot sterktes kunnen ombuigen. Ik kijk al uit naar het vervolg!


Gepost op 18 feb 2015 - Soft skills, Toegepaste improvisatie, Training, Teams, Teamwerking


Vraag meteen je offerte aan!

×