0% script, 100% memorabel.

Team View: Karel Vermeulen-Bioplanet Leuven


Arbeidsvreugde en diversiteit


In een onderzoek naar het functioneren van teams en de aandacht voor teamactiviteiten is deze week Karel Vermeulen, zaakvoerder van Bioplanet Leuven aan het woord. Zijn team bestaat uit 23 full time medewerkers tussen de leeftijd van 20 en 60 jaar. Samen leiden zij het dagelijkse reilen en zeilen van Bioplanet Leuven in goede banen. Diversiteit en arbeidsvreugde zijn de centrale waarden en de cement van het team.

Bij Bioplanet wordt elke 1,5 maand het functioneren van het filiaal geëvalueerd. Zaken zoals efficiëntie, kwaliteit, vertrouwen, ondernemerschap en arbeidsvreugde zijn daarbij de parameters waarop elke medewerker een quotering geeft. Vooral arbeidsvreugde vindt Karel hierbij belangrijk, je moet graag bij Bioplanet werken. Het is als het ware een roeping.

De diversiteit wordt ook hoog in het vaandel gedragen. Niet enkel zijn de medewerkers op zich divers wat leeftijd betreft, ze moeten ook zeer diverse taken aankunnen. Iedereen staat aan de kassa, vult rekken aan, steekt een handje bij bij speciale klantenacties. Ook Karel zelf staat mee in het veld om deze taken uit te voeren. Een mooi voorbeeld van leading by example. Hoewel men iedereen overal kan inzetten, worden de individuele talenten of voorkeuren niet uit het oog verloren.

We vroegen Karel ook wat er zoal aan teamactiviteiten wordt georganiseerd. Vanuit de Colruytgroep besteedt men veel aandacht aan opleiding, zowel wat persoonlijke ontwikkeling als werkgerelateerde onderwerpen betreft. Werknemers zijn verplicht of worden aangeraden een aantal opleidingen te volgen. Wat specifieke teamactiviteiten betreft wordt behalve een teamstartdag bij het oprichten van een nieuw filiaal niet veel georganiseerd om op een ontspannende manier met het team samen te zijn. Iedereen kan wel op eigen initiatief een activiteit organiseren en dat gebeurt af en toe, met wisselend succes.

Hoewel er niet veel budget is voor teamactiviteiten, zorgen de 1,5 maandelijkse vergaderingen er wel dat er gewaakt wordt over de teamspirit en de positie en het gevoel van elk individu in het team. Zoals Karel het zelf verwoordt: "het moet gewoon goed draaien!"


Gepost op 26 feb 2015 - Interview, Teams, Teamwerking


Vraag meteen je offerte aan!

×