0% script, 100% memorabel.

Team Training

Remote Teambuilding? Dat kan ook! Vraag je offerte aan!

Wat is een goed team? Een team waar mensen zich goed voelen en veilig om volledig zichzelf te zijn en vanuit hun unieke talenten het beste van zichzelf te geven. Een team waar echt geluisterd wordt naar elkaar, een constructieve sfeer heerst en waar hiërarchie ondergeschikt is aan connecteren en samenwerken. Een Team dat gemotiveerd is en goed presteert. Met de 7 stappen van Swiep is dit geen Dream Team maar een Real Team

7-Stappen Traject

In 7 Modules begeleidt Swiep jouw Dream Team naar een Real Team. Tussendoor krijgt het Team opdrachten zodat wat er geleerd is geïntegreerd en verankerd wordt. De Swiepmodules zijn gericht op ervaren, inzicht en verandering en dit vanuit een speelse opzet maar wél met de volle focus op sof skills, bijleren en groeien.

 Waarom Swiep?

Awel, mijn manier van werken is ANDERS! De focus ligt niet op het theoretische. Pas op mijn methode is wél onderbouwd!!

Mijn favoriete tool is Toegepaste Improvisatie, dit is het gebruik van  improvisatie-oefeningen voor niet theatrale doeleinden. Deze oefeningen zijn ideaal voor teams omdat improviseren samenwerken op het hoogste niveau is. 

Daarnaast haal ik mijn inspiratie uit Creative Problem Solving waarvoor ik een grondige opleiding volgende bij het COCD. Deze technieken staan ons toe om wat verder te denken dan onze neus lang is.

Een derde peiler is de positieve psychologie die de focus legt op wat er al wél goed gaat en van daaruit naar een groter welbevinden streeft.

Ik ga  speels en creatief te werk om de mens in z'n geheel te engageren in dit trainingstraject en niet enkel dat kleine deeltje dat ons brein is!

Via spel-en feedbackvragen zorg ik ervoor dat jouw team de dingen ten volle ervaart, nieuwe inzichten krijgt, de alternatieven ervaart en nieuwe vaardigheden ontwikkelt!

No Powerpoint, maar ACTIE en interactie! Niemand kan zich verbergen!


De 7 Stappen

  1. Samen-Fun-Inzicht: In deze eerste module laten we je medewerkers ervaren dat ze samen plezier kunnen beleven.Via spel komen ze tot inzicht. Inzicht in hoe het team communiceert, hoe iedereen met elkaar omgaat, hoe het team al dan niet goed functioneert.Samen lachen is de beste lijm voor een team!
  2. Missie-Visie-Waarden: Waar staat het Team vandaag en waar willen we naartoe? Samen komen we to een Mission Statement die de drijfveer van het Team zal worden. Een gedragen missie zet de neuzen in dezelfde richting en bevordert de samenwerking. We ontwikkelen een stappenplan om ie missie te verwezenlijken.
  3. Talent-Kwaliteit-Waardering: Weke talenten en kwaliteiten zijn er in het team. Wat zijn de sterktes en de valkuilen? En hoe kunnen we onze waardering naar elkaar toe uiten?
  4. Gedragsstijlen-verschillen-begrip: Welke verschillende types hebben we in het team? Hoe raken deze soms in conflict? En hoe kan je Anders communiceren met deze verschillende types. Door hier inzicht in te krijgen kunnen we elkaar beter begrijpen en aanvaarden en conflicten vermijden.
  5. Positieve Mindset: Om iedereen gemotiveerd te krijgen moet er bereidheid zijn om ervoor te gaan. Dit vraagt een positieve en open mindset. We werpen een blik op onze eigen ingesteldheid en klimmen een trapje hoger op de positieve energie-ladder.
  6. Communicatie-Zelfleiderschap: We werken aan een open, authentieke communicatie. Om dit te kunnen, moet er ook gewerkt worden aan zelfleiderschap. Pas als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt kan er oprecht gecommuniceerd worden.
  7. Check-In: In deze opvolgmodule kijken we hoe het team gegroeid is en welke acties nog moeten ondernomen worden om de positieve sfeer te houden.


Teambuilding

Sommige van deze modules kan je ook als teambuilding van een halve / hele dag boeken. Bij een halve dag leggen we de focus op samen plezier beleven.

One Day Special

Tijdens deze dag combineren we fun en inzicht met een teamonderzoek. Hoe staat het team er vandaag voor en waar willen jullie naartoe?  Dankzij speelse en creatieve technieken komen we tot inzicht die dieper gaan dan wat ons brein ons vertelt! 

One-Two

De One day Special met twee opvolgingssessies. In de one day onderzoeken jullie waar de nood het grootste is. In de opvolgingssessies geven we hier een antwoord op.    

The Whole Shabang

De volledige 7 stappen in een hele dag en 6 halve dagen gegoten. De beste garantie op een fantastisch resultaat.

Vraag meteen je offerte aan!

×