Geluk op het werk: 3 redenen om in te investeren.

Geluk op het werk: 3 redenen om in te investeren.

Investeren in werkgeluk? Kost ons dat niet alleen maar tijd en geld? Is dat überhaupt de moeite waard? Maar je zou de vraag beter eens omgekeerd stelen! Want wat kost het je als je niet investeert in werkgeluk? Wat kost het je als mensen uitvallen door stress of burn out? Wat kost het je als je teams niet optimaal presteren? Bedrijven waar het personeel niet gelukkig is verliezen op alle vlakken.

Investeren in werkgeluk brengt alleen maar op. Niet alleen is het een mentale surplus voor je mensen, maar op termijn ook een boost voor de resultaten.

Hier alvast 3 ontzettend positieve effecten van werken aan werkgeluk!

Corporate culture - Uitstraling

Een gezond mens straalt energie en levenskracht uit. Zo straalt een bedrijf waarin de mensen happy zijn evenzeer energie en vitaliteit uit. Je creëert als het ware een super positief aura rond je bedrijf. Het omgekeerde werkt niet. Je kan geen positief verhaal rond je bedrijf creëren als de werknemers niet content zijn en met loden schoenen zich naar een nieuwe werkdag slepen.

Een bedrijf met een happy uitstraling ligt interessanter in de markt, dat is evident. Ik koop mijn groenten ook liever bij die vriendelijke madam op de markt dan bij die zuurpruim. Negatieve of ongelukkige mensen creëren een negatieve sfeer en deze sfeer is bpalend voor je uitstraling en aantrekkingskracht

Investeren in het geluksgevoel van je medewerkers zou dus een prioriteit moeten zijn. Geluk wordt voor een groot deel op het werk gecreëerd. Het is een illusie te denken dat dit alleen in de privésfeer ontwikkelt wordt. Wij zijn mensen en we hebben geen aa-n of uit-knopje. Hoe je je voelt op het werk is bepalend voor je algehele welbevinden.

Maak dus werk van happy werknemers en zorg ervoor dat het deel uitmaakt van je bedrijfs-dna van je bedrijfscultuur.

Results - Extra Mile

Er zijn verschillende studies rond gedaan: Mensen die zich gelukkig voelen denken positiever, zijn energieker en gemotiveerder. Ze zullen een groter engagement voelen naar hun team en hun bedrijf toe. En dit heeft effect op de resultaten.

Een team dat die extra mijl wil lopen is natuurlijk een aanwinst voor het bedrijf. Niet alleen is de onderlinge samenwerking beter en is het team gemakkelijker te managen, maar ook de resultaten zullen navenant zijn. De doelen worden gemakkelijker bereikt omdat er constructief wordt gecommuniceerd en efficiënt gewerkt. Maak dus werk van happy werknemers.

High Retention - Low Turnover - Profit

En oké, het vraagt een investering om je mensen gelukkiger te maken, dat is een feit. Maar het is een investering die de moeite waard is. Happy mensen zijn sneller geneigd te blijven waar ze zijn, het is er immers goed!

Meer happy werknemers, hogere retentie. Dus minder tijd en financiële middelen die je moet steken in het rekruteren, inwerken en opleiden van nieuwe mensen. Procedures die allemaal zeer tijdrovend kunnen zijn en waar ook een financieel plaatje aan hangt. Dit financiële plaatje is groter dan investeren in werkgeluk!

Meer happy werknemers brengen een lager absenteïsmecijfer. Werknemers die gelukkig zijn, zijn minder vaak afwezig wegens ziekte, stress, burn-out.

De Optelsom

Betere uitstraling en aantrekkingskracht + betere samenwerking en resultaten + minder absenteïsme en hogere retentie? Wiskunde is nooit mijn sterkste vak geweest, maar als je alleen maar plusjes hebt, is de uitkomst positief. Een grotere omzet en winst dus, maar vooral een bedrijf waar mensen gelukkig zijn en graag werken en een positief effect op het mentale welzijn van mensen.


Maak dus werk van happy werknemers;

Stel je ven deze vraag: Hoe happy zijn jouw werknemers? Heb je daar een zicht op?

Is het antwoord neen?

Tijd om het uit te zoeken!

Workshop of traject werkgeluk?

Keynote Werkgeluk om je mensen (en jezelf) te inspireren