0% script, 100% memorabel.

Improvisatie als professionele tool?

Rap van tong

Improvisatie associëren we met acteurs die razendsnel rake one-liners afvuren, gekke bekken trekken of ad hoc een boeiend verhaal uit hun duim zuigen. Wie improvisatie zegt, denkt zelden aan een professionele omgeving maar nochtans kunnen improvisatietechnieken daar het verschil maken. Men kan improvisatie op verschillende professionele facetten toepspitsen zoals leadership skills, people management, verkoopstechnieken, presentation skills of team dynamics. Hier belichten we wat het kan betekenen voor communicatieve vaardigheden.

Improvisatie versus of in business?

Improvisators beschikken over heel wat bekwaamheden. Ze luisteren aandachtig en met respect, hebben een positieve ingesteldheid,, vertrouwen elkaar, stellen zich flexibel op, reageren adequaat op onvoorziene omstandigheden en doen hun job met enthousiasme en overtuiging. Deze skills zijn ook op de werkvloer een must.

Improviseren kan je leren

Een improvisator is niet noodzakelijk geboren met een uitzonderlijk talent. Hij traint regelmatig aan de hand van ludieke oefeningen en maakt zich de relevante vaardigheden tot een tweede natuur. Daarom kan men dit soort oefeningen gemakkelijk inzetten in een bedrijfscontext. Alle focus gaat dan naar die vaardigheden die samenwerking of communicatie bevorderen zonder het oog op een artistiek eindresultaat.

Focus op communicatie

Er bestaan veel theoretische modellen over communicatie en de effectiviteit ervan. Bij improvisatie is de theorie echter ondergeschikt aan de praktijk. Men leert door het te doen, door daadwerkelijk te communiceren. In improvisatietraining gaat men te werk met uiteenlopende oefeningen waarbij de aandacht gevestigd is op de verschillende aspecten van een gezonde communicatie. Bij deze oefeningen staat men stil bij het beoogde doel en de toepassing in een professionele omgeving.

Basisprincipes van improvisatie

Het spreekt dus vanzelf dat een aantal basisprincipes van improvisatie ook belangrijk zijn in professionele communicatie. Dit zijn de vaardigheden die actief worden aangeleerd in improvisatietrainingen gericht op professionele communicatie:

  • alert in het hier en nu staan
  • actief luisteren met aandacht voor lichaamstaal en ‘spreekwijze’
  • respect voor de medespeler / gesprekspartner
  • duidelijk zijn in wat je overbrengt
  • ‘Yes, and’ of elkaars ideeën accepteren zonder te oordelen en erop verder bouwen
  • spreken met overtuiging

Wat levert improvisatie op?

Omdat de trainingen gericht zijn op het veranderen van gedrag of het aankweken van nieuwe reflexen, zal men met een éénmalige training geen blijvend resultaat boeken. Zo’n sessie levert weliswaar een leuke namiddag en enkele inzichten op. Er zit echter meer in: wie zich engageert voor een doelgericht trainingstraject, kan tastbare resultaten verwachten. De onderlinge communicatie zal er op verbeteren, er zal met meer respect geluisterd worden, mensen zullen met een positieve attitude samen werken, er zullen minder misverstanden ontstaan en/of ze zullen sneller worden opgelost.

In België is het werken met improvisatietechnieken op de werkvloer een eerder ongekend fenomeen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het algemene nut van improvisatietechnieken verder doorgedrongen. Zo staat improvisatie op het curriculum aan de Duke’s Fuqua School of Business.

Referenties en literatuur

Evelien Den Tandt / owner @ Swiep / www.swiep.be / info@swiep.be /http://www.linkedin.com/pub/evelien-den-tandt/44/187/145

Na een carrière als barvrouw, back packer en leerkracht zette Evelien alles op improvisatie. Het resultaat is Swiep, een bedrijf dat improvisatie inzet om mensen op een positieve manier te prikkelen. Naast soft skill trainingen en teambuildings op basis van improvisatie-oefeningen, organiseert Swiep ook improvisatie shows en animaties voor congressen, studiedagen of personeelsfeesten.


Gepost op 17 jun 2014 - Communicatie, Communicatieve vaardigheden, Soft skills, Toegepaste improvisatie, Training


Vraag meteen je offerte aan!

×