Kan ik nog naar het toilet gaan?

Gepost door Evelien Den Tandt op 1 februari 2024
Kan ik nog naar het toilet gaan?

Kan ik nog snel naar het toilet?
Deze gedachte flitst zeker door een aantal hoofden wanneer ik aan het begin van een teambuilding vertel dat we vanuit improvisatie-oefeningen werken.
Maar geen paniek! We creëren een veilige ruimte, ik gun ieder zijn tijd en we gaan niet acteren of rollenspelen doen! (en je mag altijd naar de wc gaan 😉)

We gebruiken de impro-oefeningen voor niet theatrale doeleinden, maar om tot inzichten te komen en bepaalde skills te ontwikkelen. We spreken dan over Toegepaste Improvisatie of Applied Improvisation.

Een improvisator heeft heel wat vaardigeheden in diens broekzak zitten: actief luisteren, assertief spreken, constructief samenwerken, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, creatief denken, vertrouwen, commitment, omgaan met 'falen' en een positieve mindset. Die skills en attitudes leren we zelf op een speelse manier en met Toegepaste Improvisatie vertalen we het naar een bedrijfscontext en teamdynamiek.

Het is een heerlijke manier van leren omdat het tegelijk plezant en leerrijk is. Er wordt heel wat afgelachen wat op zich al verbindend werkt. Bovendien betrekken we de deelnemers volledig met lichaam en geest zodat wat we leren volledig geïntegreerd is. Het is een actieve manier van bezig zijn en je leert elkaar op een andere manier kennen.


#verdelervanpositieveenergie #teambuilding #toegepasteimprovisatie #appliedimprovisation